EQ-THerapy

Klikk her for å redigere undertittel

EQ står for Emosjonell Quotient eller emosjonell intelligens. EQ handler om å være bevisst sine egne følelser, lære å «lese av» og forstå andres følelser og reaksjoner. EQ handler også om å ha selvkontroll over sine impulser og å ha egenmotivasjon. Det handler om å være bevisst på hva man føler, hvorfor man føler det, hva eller hvem er årsaken til man føler det og hva man kan gjøre ved det.


                                Enhver kan bli sint – det er lett. Men å være sint på riktig person, i riktig grad, til riktig  

                            tid, av riktig årsak og på riktig måte – det er ikke lett.

                                                                            ARISTOTELES: Den nikomakiske etikk